Basarabia, pamant romanesc, Chisinau, Tiraspol, Transnistria, Mitropolia Basarabiei, Basarabia necunoscuta

Basarabia, Bucovina, Herta,Sudul Basarabiei,Ribbentrop - Molotov,Romania Mare, Insula Serpilor, Tezaurul de la Moscova, deportari, gulagBasarabia, Bucovina, Herta,Sudul Basarabiei,Ribbentrop - Molotov,Romania Mare, Insula Serpilor, Tezaurul de la Moscova, deportari, gulagBasarabia, Bucovina, Herta,Sudul Basarabiei,Ribbentrop - Molotov,Romania Mare, Insula Serpilor, Tezaurul de la Moscova, deportari, gulagBasarabia, Bucovina, Herta,Sudul Basarabiei,Ribbentrop - Molotov,Romania Mare, Insula Serpilor, Tezaurul de la Moscova, deportari, gulag
 Basarabia, Bucovina, Herta,Sudul Basarabiei,Ribbentrop - Molotov,Romania Mare, Insula Serpilor, Tezaurul de la Moscova, deportari, gulagPRIMA PAGINA  Basarabia, Bucovina, Herta,Sudul Basarabiei,Ribbentrop - Molotov,Romania Mare, Insula Serpilor, Tezaurul de la Moscova, deportari, gulagPRIMA PAGINA - BASARABIA  Contact GID - gid-romania@gid-romania.comContact   «Suntem romāni si punctum» Mihai Eminescu 
 
Eliberarea Basarabiei
Romania Mare, Basarabia, Bucovina, Tinutul Herta, Pamant Romanesc, Romania,  Chisinau, Cernauti, Buceag, Unire, Marea Unire
 Revolutia Anti-Comunista
Basarabia

Basarabia
 Comunism şi antiromânism
 27 Martie 1918
 27 August 1991 - Independenţa
 31 august - Ziua Limbii Române
 Chişinău
 Pagini culturale
 Basarabia pe cruce
 Mitropolia Basarabiei
 Istoria integrată
 Vetre de spiritualitate
 Relaţiile "româno-române"
 Românism si "moldovenism"
 "Libertatea presei"
 Pro Basarabia
 ReUnirea cu Ţara
 Alegeri 2009
 O viaţă de român
 Re-Invierea Basarabiei
 Drumuri basarabene
 Actualitate
 REPRESIUNE ANTI-ROMÂNEASCA IN BASARABIA
Basarabia

Vocea Basarabiei
 Ştiri din Basarabia
 Cealaltă Românie
 Editoriale de Andrei Vartic
Basarabia

Basarabia Necunoscută
 Basarabia Necunoscuta
- Iurie Colesnic

 Basarabia:: 28 iunie 1940
Basarabia / Mitropolia BasarabieiHarta Site | Prima pagina 

19 decembrie 1992 - Act patriarhal şi sinodal al patriarhiei Române, privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, autonomă şi pe stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău

Luminată de Sfântul Duh, Duhul Adevărului, al Libertăţii şi al comuniunii (loan 15, 26 ; 2 Corinteni 3, 17 ; Efeseni 4, 3), Biserica Ortodoxă Română, "Mama spirituală a poporului roman", răspunde cu părintească şi frăţească dragoste dorinţei sfinte a fraţilor noştri de peste Prut şi cererii scrise, din 14 septembrie 1992, a Adunării eparhiale de constituire, prezidată de Prea Sfintitul Episcop PETRU şi compusă din reprezentanţii preoţilor şi mirenilor dreptmăritori români din Republica Moldova, ca tradiţionala Mitropolie Ortodoxă a Basarabiei să-şi reia activitatea sub oblăduirea canonică şi cu binecuvantarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, mai ales că acesta n-a recunoscut niciodată desfiinţarea Mitropoliei Basarabiei.


Urmând hotărârilor sinodale ale Bisericii Ortodoxe Române din 24 septembrie, 27 noiembrie şi din 19 decembrie 1992, Patriarhia Română binecuvântează reactivarea Mitropoliei Basarabiei de stil vechi din Republica Moldova ca Mitropolie autonomă, sub oblăduirea sa canonică; confirmă Adunarea ei eparhială constituită şi pe Prea Sfinţitul Episcop PETRU de Bălţi, ca Locţiitor de Mitropolit al Basarabiei, până la alegerea statutară a titulaului. Astfel, Prea Sfinţitul Episcop PETRU de Bălţi, locţiitor de Mitropolit al Basarabiei devine nembru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, toţi clericii şi păstoriţii lor care sunt deja sau care vor deveni membri ai Mitropoliei Basarabiei de sub oblăduirea canonică a Patriarhiei Române sunt clerici canonici şi credincioşi binecuvântati, şi, ca atare, orice sanctiune disciplinară bisericească îndreptată împotriva lor, pe motivul apartenenţei la Mitropolia Basarabiei, este considerată nulă şi neavenită.

Prin reactivarea Mitropoliei Basarabiei se săvârşeşte astăzi un act sfânt de adevăr şi de dreptate, care reîntregeşte plinătatea comuniunii de credinţă strămoşească şi simţire românească, in acest an al mântuirii 1992, când a fost proclamat sfânt Ştefan cel Mare, neânfricatul ocrotitor al întregii Moldove.

Sfânta Mitropolie Ortodoxă a Basarabiei, care şi-a reluat activitatea, este o Mitropolie autonomă, cu Statut propriu, condusă de un Sinod mitropolitan, având in frunte un mitropolit, iar fiecare eparhie componentă are propria sa Adunare eparhială. Mitropolitul şi Sinodul său au toate drepturile prevăzute de Statutul propriu, de Sfintele canoane şi de Statutul Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare, in libertate, Mitropolitul şi ceilalţi arhierei ai Sinodului mitropolitan al Basarablei, fără vreo confirmare superioară, vor numi şi hirotoni diaconi şi preoţi, vor rândui protopopi şi vor institui stareţi şi stareţe, egumeni şi egumene in sfintele mănăstiri şi schituri din Mitropolia Basarabiei. De asemenea, ierarhii Mitropoliei Basarabiei vor acorda distincţii şi ranguri clericilor şi mirenilor din eparhiile lor.

Preoţii şi diaconii vor pomeni la sfintele slujbe doar pe arhiereii lor eparhioţi. Episcopii eparhioţi sufragani vor pomeni doar pe mitropolitul Basarabiei, iar mitropolitul Basarabiei va pomeni la slujbe pe nume pe Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Toţi arhiereii canonici ai Mitropoliei Basarabiei sunt membri deplini ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi se bucură de toate drepturile şi de toată cinstea ca şi ceilalţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul Basarabiei va avea tradiţionalul loc de cinste în rândul membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Fiecare arhiereu eparhiot al Mitropoliei Basarabiei sfinţeşte şi semnează antimise pentru bisericile din eparhia sa si adresează scrisori pastorale de Sfintele Sărbători şi cu alte prilejuri clerului şi credincioşilor pe care-i păstoreşte. Mitropolia Basarabiei are dreptul să urmeze calendarul de stil vechi, iar clericii el îşi păstrează toate rangurile şi distincţille pe care le au.

În grija sa părintească şi frăţească faţă de Mitropolia Basarabiei, Patriarhia Română nu percepe nici un fel de contribuţii financiare din partea Mitropoliei Basarabiei, ci dimpotrivă, la cererea ei, o va sprijini în activitatea sa pastorală şi educativă.

Reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca mitropolie autonomă, sub oblăduirea Patriarhiei Române şi in comuniune frăţească nemijlocita cu Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost prevăzută şi, ca atare, abordată in convorbirile dintre Prea Fericitul Părinte Patriarh TEOCTIST al României şi Prea Fericitul Părinte Patriarh ALEXEI al II-lea al Moscovei şi a toată Rusia, cu prilejul întâlnirilor Patriarhilor şi Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe surori la Constantinopol/Istanbul, in 15 martie 1992. Prin urmare, ca mamă spirituală a tuturor românilor ortodocşi, Patriarhia Neamului sâvarşeşte azi, cu răspunderea pe care o are în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor, un act reparator de adevăr şi dreptate istorică, precum şi o lucrare pastorală şi misionară, dorind, în acelaşi timp, să menţină relaţii frăţeşti şi de conlucrare cu toate Bisericile Ortodoxe surori, inclusiv cu Patriarhia Moscovei şi a toată Rusia. Nădăjduim că ajutorul şi grija noastră părintească faţă de Mitropolia Basarabiei vor contribui si mai mult la apărarea şi întârirea credinţei ortodoxe in faţa prozelitismului sectar şi eterodox din zilele noastre, îndreptat azi atât de cumplit împotriva Ortodoxiei din toată Europa răsăriteană.

De aceea, vom aduce la cunoştinţa tuturor Bisericilor Ortodoxe surori actul sfânt de grijă părintească şi de comuniune frăţească pe care Patriarhia Română îl săvărşeşte faţă de Mitropolia Basarabiei din Republica Moldova.

Cu smerenie şi bucurie, rugăm pe Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt şi pe toţi Sfinţii să ocrotească şi să binecuvânteze Mitropolia Basarabiei, ca lucrarea ei creştinească să fie spre slava lui Dumnezeu şi mântuirii fraţilor noştri clerici şi credincioşi iubitori de Hristos.

Dat în anul mântuirii 1992, luna decembrie, ziua nouăsprezece, in reşedinţa Patriarhiei Române din Bucureşti.

PREŞEDINTELE SINODULUI PERMANENT
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Prutul lacrimilor noastre

«A rosti numele Basarabia e una cu a protesta contra dominatiei rusesti.
Numele Basarab si Basarabeni exista cu mult inaintea vremii in care acest pamant devenise romanesc;
acest nume singur este o istorie intreaga.»
   ...Mihai Eminescu

«Durere!... si-i profunda cand Romania plange
Cu frunte-nfasurata de doliu la mormant;
Durerea-i pretutindeni, durerea se rasfrange
In valea si Carpatul ce-i romanesc pamant.»
   ...Mihai Eminescu

«Trecuta prin foc si prin sabie,
Furata, tradata mereu,
Esti floare de dor Basarabie,
Esti lacrima neamului meu.»
   ...Dumitru Matcovski

«Prutul esta ni disparti
Prutul esta n-are moarte?
Dar ne-om pune noi candva
Si cu gura l-on seca»
   ...cantec popular

«Basarabia e pamant romanesc.
E pamintul lui Stefan cel Mare.
Imi pare rau, eu sunt mai savant ca Stefan cel Mare. Dar, pe linga el, eu sunt un maturator.
Si n-am eu dreptul sa renunt la pamantul asta.
Daca-mi scoateti ochii, se gaseste vreun roman sa ma duca la mancare, la culcare si sa-mi dea sa mananc.

Si nici atunci nu recunosc ca Basarabia e ruseasca.»
   ...Petre Tutea

«Am crezut si cred in Reintregirea patriei noastre Romania.
Daca s-a amanat acum Reintregirea, nu azi, dar maine ea se va infaptui.»
   ...Ilie Ilascu

«Poporul, ochi 'n lacrimi, jura in ceasul sānt
C' o Romānie una esista pe pamānt
Si au facut Credinta, Vointa lor cea tare
Din doua tari mici, slabe, o Romānie mare». (Mihai Eminescu)

«Nu dor nici luptele pierdute,
nici ranile din piept nu dor,
cum dor acele brate slute
care sa lupte nu mai vor.

Cat inima in piept iti canta
ce'nseamna'n lupta-un brat rapus ?
Ce-ti pasa'n colb de-o spada franta
cand te ridici cu'n steag, mai sus ?

Infrant nu esti atunci cand sangeri,
nici ochii cand in lacrimi ti-s.
Adevaratele infrangeri,
sunt renuntarile la vis.»
   ..Indemn la lupta - Radu Gyr

«3. Cu privire la Europa Sud-Estica, partea sovietica accentueaza interesul pe care-l manifesta fata de Basarabia.

Partea germana isi declara dezinteresul politic total fata de aceste teritorii.

4. Acest protocol va fi considerat de ambele parti ca strict secret.»
   ...Protocolul aditional secret sovieto-german, semnat de Molotov si Ribbentrop, Moscova, 23 august 1939
(http://www.unibuc.ro/eBooks/istorie/istorie1918-1940/13-1.htm)


Transnistria
 Asezare geografică
 Istoric
 Totul despre Transnistria
 Situaţia actuală
 Discriminările românilor
 Studii
Transnistria

Războiul din Transnistria
 Războiul ignorat
 Inceputul conflictului
 Desfăşurarea războiului
 Armata rusă atacă
 Finalul
 Atrocităţi si acte teroriste
 Implicarea Armatei a 14-a
 Bilanţul războiului
 Implicarea Rusiei in razboi
 Atrocităţi impotriva românilor (Mărturii)
 Fotografii din timpul Razboiului din Transnistria
 Filme
 Analize, comentarii
 Războiul, azi
Transnistria

Românitatea in Transnistria
 Criza şcolilor românesti din Transnistria
 Fotografii - asaltul miliţiilor transnistrene asupra scolilor româneşti
 Moş Craciun in Transnistria
 Copiii din Tiraspol
 Scrisori din Tiraspol
 Andrei, micul pictor roman din Tiraspol
Transnistria

Deţinuţii politici
 Deţinuţii Politici
Basarabia

Basarabia
| Kilometrul 0 - GID - Prima Pagina | BASARABIA - Transnistria - Prima Pagina | Contact GID |
Basarabia
comunism,romania,genocid comunist,holocaustul rosu, basarabia,bucovina, herta,timoc,revolutie, mineriada,reintregire    Website monitored by XPulse